BLOG Rektora WSZiB Profesor Włodzimierz Roszczynialski pisze…

Statystyki

Otrzymaliśmy z Londynu najnowsze wydanie The Economist Pocket World in Figures, 2017 Edition zawierające najbardziej aktualne dane statystyczne dotyczące Polski i Świata: