BLOG Rektora WSZiB Profesor Włodzimierz Roszczynialski pisze…

14wrz/110

Konkrety wyborcze

Każdy wyborca chce usłyszeć od kandydata do parlamentu konkrety; za czym będzie obstawał, co będzie zgłaszał, jak wpłynie na realizację postulatów  ważnych dla 305 000 wyborców okręgu 33 w Krakowie.

Łatwo obiecywać. Często są to tylko przysłowiowe gruszki na wierzbie. Jestem daleki od tworzenia takiego zamętu myślowego i  lekceważenia wyborców.

 1) Chciałbym, aby kandydaci z listy Prezydentów Miast stanowili znaczącą grupę w Senacie, bo tylko wtedy można mówić o skuteczności. Dołożę starań, aby  w bezsensownych sporach partyjnych nie zgubić interesu miasta.

2) Będę czuwał nad  tworzonym prawem i praktyką rządzących. Chcę, aby było  zgodne z interesem samorządu.

3) Będę aktywny w komisjach, gdzie mam coś do powiedzenia (szeroko rozumiana edukacja, problemy małych i średnich przedsiębiorstw, finanse i podatki).

I tej ostatnie dziedziny trzy  konkrety. Będę domagał się:

  • przestrzegania konstytucyjnej  zasady adekwatności  przekazanych środków do wielkości kosztów realizacji zadań przekazanych Samorządom, np.: znacząca podwyżka dla nauczycieli skutkuje zwiększeniem wydatków samorządów.
  • Zerwania z praktyką zmian reguł gry w trakcie roku np. rozporządzenie Ministra Finansów z 22. X.  2010 r., ustalało dodatkowe tytuły dłużne wliczane do długu publicznego, przez co finansowanie wielu planowanych przez samorząd przedsięwzięć stanęło pod znakiem zapytania. 
  • Zmian  w prawie tak, aby Senat  przy uchwałach odnoszących się do  Samorządu miał możliwość i czas na zapoznanie się z opinią jednostek samorządu terytorialnego. Podobnie na terenie miasta Rada miałaby prawo do uchwalania poprawek  do budżetu po pozytywnej opinii organu wykonawczego
Zakres tematyczny: Bez kategorii Dodaj komentarz
Komentarze (0) Trackbacks (0)

Brak komentarzy.


Leave a comment

Brak trackbacków.