BLOG Rektora WSZiB Profesor Włodzimierz Roszczynialski pisze…

5gru/110

Dzisiaj dużo liczb – statystyki uczelni krakowskich

Raport o stanie miasta 2010, który opuścił drukarnię w tym tygodniu to łakomy kąsek dla wykładowcy statystyki i… blogera. Jak z nudnych danych stworzyć informacje ciekawe dla czytelnika? Ograniczymy się rzecz jasna do 23 krakowskich szkół wyższych, chociaż wg mnie jeszcze kilka działa poza statystyką UM. W roku akademickim 2010/11 studiowało w Krakowie na wszystkich poziomach kształcenia wyższego 206 549 osób (niestacjonarnie 89 915 studentów), co stanowi kohortę odpowiadająca niemal  30% stałych mieszkańców Krakowa. Tu mieszkają, przyjeżdżają, żywią się, dokonują zakupów, korzystają z kultury i rekreacji, opieki zdrowia, w uczelniach zapewniają miejsca pracy dla 21 300 Krakowian. Jest to wielki strumień  dochodów miasta i jego mieszkańców. Na pewno  niewykorzystany i niedoceniany.  Może by zaproponować studentom  bezpłatną komunikację masową (to mój postulat ex kandydata do senatu) - wtedy przewodniczący zarządu dzielnicy nie musiałby pouczać rektorów o obowiązku  budowania parkingów?

W największej uczelni niepublicznej - Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego (AK)   studiuje 6,1% krakowskich studentów, w naszej - 3,4%,  a ogółem w 13  uczelniach tego typu mniej niż 25 % całkowitej liczby studentów. Dzieląc liczbę studentów przez liczbę pracowników ustaliłem, że średnio na  jednego pracownika (ogółem) krakowskiej uczelni  przypada 9, 3 studenta „Na dwoje babka wróżyła” - im mniej tym lepsza obsługa studenta, albo tym bardziej rozbudowana administracja. Inny wskaźnik to 17,3 studenta przypadające na jednego nauczyciela akademickiego. Im jego wartość niższa tym lepsze warunki do kształtowania atmosfery pracy mistrz – uczeń, ale też może być objawem przerostu zastałej kadry  niewykorzystanej w nauczaniu w dzisiejszych obszarach kształcenia. Z kolei wskaźnik liczby studentów na jednego profesora, który średnio dla uczelni krakowskich wynosi 148,2 może być miarą jakości kształcenia przez kadrę o najwyższych kwalifikacjach, chociaż w rankingach studenckich zwyciężają asystenci.  Proszę o przeanalizowanie poniższej tabel. Napiszcie Państwo jak to widzicie.

uczelnia Liczba studentów
na 1 pracownika
Liczba studentów
na 1 nauczyciela
Liczba studentów
na 1 profesora
Całkowita liczba
studentów
UJ 7 13 100 50 536
AGH 9 17 150 36 548
AK 21 36 218 12 892
WSZiB 18 22 214 7 067
Zakres tematyczny: Bez kategorii Dodaj komentarz
Komentarze (0) Trackbacks (0)

Brak komentarzy.


Leave a comment

Brak trackbacków.