BLOG Rektora WSZiB Profesor Włodzimierz Roszczynialski pisze…