BLOG Rektora WSZiB Profesor Włodzimierz Roszczynialski pisze…

Kalkulatory finansowe

Pakiet arkuszy kalkulacyjnych ANIA©  stanowi suplement książki prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Roszczynialskiego Efektywne rachunki w zarządzaniu i bankowości.